Door: Angelique van Ravensteijn (familiebedrijvencoach)

 Het is een geheim wat eigenlijk iedereen kent!

“Hoe zou het voelen om te werken in een onderneming waar de ongeschreven regels duidelijk zijn en iedereen met elkaar in harmonie werkt, zodat niemand een spel speelt met een dubbele agenda en er niet wordt geleefd door een overmaat van ambtenarij of bureaucratie?”

In een familiebedrijf dat in aanzienlijke mate wordt beheerd door een familie weet iedereen wie wel of niet met elkaar kan samenwerken. Uit ervaring weten ze:

  • hoe ze conflicten kunnen oplossen of de juiste samenwerking kunnen bewerkstelligen, zo voorkomen ze dat er verkeerde teams ontstaan.
  • bij recruitment, wie er wel en niet past bij het karakter van de organisatie.
  • door het hebben van jarenlange inzicht, “wie helpt de organisatie vooruit en wie het tegenhoudt”. Dit leidt tot meer arbeidsvreugde en participatie en tot minder uitval en ziekte.
  • hoe ze preventief kunnen aansturen op mogelijkheden in plaats van het corrigeren van fouten.

Helder is dat  deze ervaringen leiden tot meer betrokkenheid van medewerkers en management via zelfinzicht en meer zelfsturing van de mensen in de organisatie.

Door betere communicatie en begrip van karakters van jezelf en van elkaar  worden minder fouten gemaakt en verbetert de samenwerking.

Nu vraag jij je natuurlijk af: hoe doen andere familiebedrijven dat?  Waar zit nou mijn geheim wat ik graag wil leren? Waar gaat het mis in mijn bedrijf? Hoe wordt mijn organisatie weer flexibeler en meer wendbaar?

 

Het programma “Karakter in werk” kan snel achterhalen wat de omgangsregels, ofwel de ongeschreven regels, zijn die leven in het familiebedrijf. Dit is een hele uitdaging op zich. Want wat zijn dan precies ongeschreven regels?

“Wie regels wil breken, moet ze eerst begrijpen” en

“Het is onmogelijk om een organisatie te vinden waarin een onvolkomenheid niet in de verborgen regels zit”

zijn uitspraken die van groot belang zijn om te beheersen.

Een logische manier van handelen, de voorgeschreven regels vanuit het beleid en gedrag van het management en de medewerkers vormen samen de ongeschreven regels.

Elke organisatie heeft verborgen regels. De regels van het spel kennen is een andere manier om je organisatie te kunnen beheersen. Zonder een gevoel voor ongeschreven regels kom je niet toe aan harmonie in een organisatie.

Ongeschreven regels zijn niet goed of slecht maar alleen maar meer of minder passend bij hetgeen een organisatie wil bereiken. De beheersing van de ongeschreven regels is een belangrijk onderdeel om succes te herhalen.

 

De Motivator scan is een onderdeel van het programma “karakter in werk” . Hiermee gaan we opzoek naar de karakterstijlen van de ondernemer. Zodra deze helder zijn, komen we erachter welke karakterstructuur er in het bedrijf heerst. De samenvoeging van de karakterstijlen binnen de organisatie leggen de ongeschreven regels in een bedrijf bloot. Op deze manier krijg je inzicht hoe en waarom managers en medewerkers handelen. Hier kun je dan het beleid van het familiebedrijf op aan passen.

Vanuit de karakterstructuur van het bedrijf kun je direct problemen analyseren en  inzetten voor de beste oplossing.

Een mooi voorbeeld is het project “Eenheid door diversiteit naar duurzaamheid” waaraan ik werk binnen een familiebedrijf in de zorgsector. Binnen deze sector is veel beweging en verandering. De vooruitstrevende gedachte hierbij is dat mensen binnen een organisatie zelf een merk zijn. Hierdoor ontstaat een krachtig team wat in dienst staat van de klant, die hier ook beter van wordt. Medewerkers gaan elkaar aanspreken op de werkvloer op kwaliteiten in plaats van op minpunten. Ze gaan elkaar schouder klopjes geven en op waarde schatten. Ze spreken dezelfde taal. Het is mooi om te ervaren dat een team in zijn geheel een grotere eenheid vormt en dat elke medeweker toch zijn eigen authentieke zelf behoudt. Samen creëren we op deze manier de kracht van samenwerken.

Wat is het GEHEIM van een familiebedrijf?

De manier van samenwerken vanuit de ongeschreven regels die er zijn in een familiebedrijf of organisatie zorgen voor openheid, eerlijkheid en succes. Deze ongeschreven regels zijn normen en waarden die al heel lang in een familie spelen. Ze zijn van een ongekende waarde voor een onderneming. Het zijn de geheimen die het succes bepalen van een familiebedrijf!

Wat is jouw GEHEIM in je onderneming? Hoe kan het voor jou SUCCES opbrengen? Wil je hier meer over weten KLIK dan hier en SpringBalance neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Heeft de Motivator scan en de Karakter in werk methode je aandacht getrokken en wil je weten wat dat voor jou kan betekenen? Klik hier door om hierover te lezen.

De methode “Karakter in werk” kan ook voor jou organisatie succesvol en duurzaam zijn. Klik op de button hieronder, vul je gegevens in voor een ontmoeting om te vragen hoe SpringBalance jou hierbij kan helpen.