Van bedrijfsanalyse naar plan
voor cultuur- en gedragsveranderering

Case Uitvaartverzorger

Opzet en begeleiding balance business plan bij een uitvaartverzorger

Vraag: Uitwerking analyse van de scans t.o.v. van het bedrijf en verschillende personeelsleden en verschillende teams. Realisatie: Met behulp van IWAM testen voor directie en teamleden is een bedrijfsanalyse opgesteld. Aan de hand van deze bedrijfsanalyse is er een plan opgesteld voor cultuur- en gedragsverandering onder werknemers en management. Vanuit de bedrijfsanalyse is de meest efficiënte strategie bepaald en besproken.

SpringBalance heeft een balance business plan opgezet voor een periode van vijf jaar. Hierin adviseren wij in de vooruitgang: waarmee, met wie, wat levert dit op, wat kan het financieel opleveren, en andere belangrijke antwoorden. Er zijn duidelijke, gestructureerde en meetbare doelen opgesteld en duidelijke grenzen bepaald.

Er is een duidelijk overzicht ontstaan m.b.t. de procedures ten aanzien van de omgang van personeel onderling. Ook is er sprake van procedureontwikkeling voor het maken van afspraken, en hoe die moeten worden nagekomen en getoetst via het communicatieplan.

Er is dankzij de toepassing van de IWAM-richtlijnen een duidelijke aanname- en personeelsbeleid, dat bovendien zowel voor management als medewerkers geldt. Personeel heeft meer vrijheid van handelen gekregen en de verantwoordelijkheid én ruimte om te groeien. Het management weet nóg beter hoe ze kan bijdragen aan de motivatie van het personeel door inzet van de de juiste houding en woorden.

Organisatie: Analyse personeelsleden IWAM, Personeelsprofielen analyseren

“Met behulp van ons balance business plan kunnen duidelijke, gestructureerde en meetbare doelen opgesteld worden…”

Wil je ook groeien met jouw onderneming?