Nieuwe kennis…
én de overheid betaalt mee!

Subsidiemogelijkheden

 

Sinds Leven Lang Ontwikkelen in het landelijk beleid niet meer is weg te denken, komt er op steeds meer plaatsen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en (loopbaan)begeleiding binnen organisaties. Wij hebben daarom een inzicht gemaakt inde interessante subsidieregeling SLIM. Hierdoor kun jij jouw organisatie en medewerkers nog beter van dienst zijn.

 

SLIM-regeling

 

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor MKB-ondernemers is het echter soms lastig om in te schatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming en voor medewerkers.

Daarom kun je als MKB’er de SLIM-subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.

Op de volgende gebieden kunnen wij jou en je onderneming adviseren, begeleiden, opleiden en ondersteunen:

Meer informatie rondom subsidiemogelijkheden?

 • Kerngezond bedrijf
 • Missie en visie
 • Communicatietrainingen
 • Persoonlijk leiderschap
 • Stress en vitaliteit
 • Training
 • Persoonlijk ontwikkelplan
 • Opleiding coach duurzame inzetbaarheid

Subsidiemogelijkheden

 

Sinds Leven Lang Ontwikkelen in het landelijk beleid niet meer is weg te denken, komt er op steeds meer plaatsen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en (loopbaan)begeleiding binnen organisaties. Wij hebben daarom een inzicht gemaakt inde interessante subsidieregeling SLIM. Hierdoor kun jij jouw organisatie en medewerkers nog beter van dienst zijn.

 

Slimregeling

 

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor MKB-ondernemers is het echter soms lastig om in te schatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun onderneming en voor medewerkers.

Daarom kun je als MKB’er de SLIM-subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.

Op de volgende gebieden kunnen wij jou en je onderneming adviseren, begeleiden, opleiden en ondersteunen:

 • Kerngezond bedrijf
 • Missie en visie
 • Communicatietrainingen
 • Persoonlijk leiderschap
 • Stress en vitaliteit
 • Training
 • Persoonlijk ontwikkelplan
 • Opleiding coach duurzame inzetbaarheid

Meer informatie rondom subsidiemogelijkheden?

Voor wie?

Voor alle MKB-ondernemers en werkgevers die minder tijd, geld of kennis voor medewerkers hebben om ze te laten leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Daarvoor is de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling). Hiermee wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.

 

Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen.

Welke projecten?
Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;

Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;

Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Wij geven advies, ondersteuning en begeleiding bij de volgende drie punten door een maatwerkprogramma zoals een KERNGEZONDBEDRIJF in te zetten.

Wat levert het op?
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij MKB-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel, zodat de leercultuur in hun ondernemingen wordt versterkt.

 • Gestructureerd inzichtelijk maken waar de ontwikkelmogelijkheden zitten voor de onderneming.
 • Hoe neem je werknemers mee in deze en ander nieuwe ontwikkelingen.
 • Alles wat nodig is om een ontwikkel- en leercultuur te kweken. Denk hierbij aan ontwikkeling van digitale- en samenwerkingsvaardigheden.
 • Communicatieve en organisatorische zaken qua voeren van gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers, etc.
 • Begeleiding voor de werkgever die de koers bepaalt en de gewenste leer-cultuur creëert door te investeren in ontwikkeling van de mensen en de organisatie
 • De werknemers kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en blijven daardoor actief voor de arbeidsmarkt en voor haar/zijn eigen leven.
 • Er wordt een ontwikkelproces in gang gezet wat wordt uitgevoerd en wat leidt tot meer groei en betrokkenheid van medewerkers en organisatie.
Hoogte subsidie?
Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige MKB 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.

Subsidie aanvragen?
Projecten met een individuele subsidieaanvrager kunnen vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 maart 2022 en van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 worden ingediend.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, deze regeling is dus first come, first serve. Mochten er te veel aanvragen zijn, dan wordt er overgegaan naar een lotingsysteem.

Bij het aanvragen en indienen van de SLIM-regeling werken we prettig samen met Frank de Winter van TDW-advies uit Uden. Hij verzorgt keurig je aanvraag op no-cure-no-pay basis met een fee van 15% als het traject volbracht is.

Voor de volledige informatie ga naar:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

STAP-regeling

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven hebben inmiddels ook de conceptregeling voor dit STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal € 1000 per persoon kunnen aanvragen.

Dit budget kan bijvoorbeeld worden ingezet om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

STAP-regeling (rijksoverheid.nl)