Duurzame inzetbaarheid
om medewerkers vitaal te houden

Case Zorg

Door de grote en snelle veranderingen in de zorgsector dient de organisatie snel mee te veranderen om het bestaansrecht te waarborgen. Dit betekent dat er een grotere druk komt te liggen op de medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp om onze medewerkers vitaal en inzetbaar te houden. De behoefte aan een duidelijke structuur en een verbeterde planning binnen de organisatie en de samenwerking met de organisaties waaraan wordt geleverd, is de basis.

De desbetreffende onderneming wil graag van haar personeelsleden en flexwerkers de individuele krachten en kwaliteiten leren kennen én kunnen inzetten op de juiste plekken binnen de organisaties van opdrachtgevers. Dit biedt personeel dan ook de mogelijkheid en ruimte om te groeien. Men wil graag weten welke kwaliteiten nog ontbreken of wellicht al wel in hun team aanwezig maar nog niet of onvoldoende benut. Binnen de directie en planningsafdeling is daarnaast communicatiestructuur gewenst.

IWAM testen, karaktertesten en werkdrukstresstesten zijn uitgevoerd met alle personeelsleden en directie van het bedrijf. Uit de testen is naar voren gekomen op welke wijze eenieder gemotiveerd raakt en waardoor niet. Gezamenlijk zijn de rapporten besproken, zodat iedereen dezelfde uitleg kreeg en aansluitend met elkaar kon overleggen. Van daaruit zijn de verschillende functieprofielen bekeken.

Het is nu duidelijk welke waarde er in huis is. Daardoor is er zicht op verschillende specialisaties die al aanwezig zijn, en wat er nog nodig is om aan te vullen. Hiermee kunnen we nieuwe groepen samenstellen die nodig zijn op basis van kwaliteiten en motivatie voor in de toekomst. Kwaliteiten en Functieprofielen kunnen we verzamelen in een volgsysteem waardoor de juiste matchen van kwaliteiten en eisen wordt gemaakt. Daarnaast dient nog een app ontwikkeld te worden voor de planning, zodat de juiste flexwerkers in de juiste functie terechtkomen.

“Hoe geweldig is het wel niet om een aanpak te mogen ontwikkelen waardoor personeel de ruimte krijgt om te groeien…?”

Wil je ook groeien met jouw onderneming?