ESF Subsidie voor Duurzame inzetbaarheid

ESF betekent Europese Sociale Fonds voor duurzame inzetbaarheid personeel. Deze investeringsprioriteit is vooral gericht op het leveren van een bijdrage aan het gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers behouden voor het steeds sneller veranderende werk. Dit creëert op de lange termijn economisch en sociaal gezien kansen voor een bedrijf. Het effect is bovendien dat werknemers makkelijk inzetbaar zijn. En daarmee vergroten ze hun kansen op werk.

“De overheid stimuleert de kenniseconomie. Daarom draagt zij bij aan educatie voor werkenden d.m.v. subsidie.”

coaching

Het gaat dus om een bijdrage aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Een belangrijk uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Bedrijven en instellingen kunnen een adviseur in de arm nemen voor de uitvoering van een advies of voor de begeleiding bij de implementatie van een advies.

Vraag informatie aan over de ESF Subsidie

coaching